Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK635
Název záměru: MOBILNÍ OBALOVNA ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ HRACHOVEC
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ZLK635_duvodyUkonceni.pdf (199 kB) - 23.04.2018 11:59:27
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínValašské MeziříčíHrachovec
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.04.2018 11:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: REPONT s.r.o.
IČ oznamovatele: 26863057
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 23.10.2012
Zpracovatel oznámení: Calábek Aleš Ing., MBA
Text oznámení záměru: ZLK635_oznameni.zip (23685 kB) - 03.10.2012 06:20:24
Informace o oznámení: ZLK635_infOznam.pdf (286 kB) - 03.10.2012 06:20:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK635_zjistovaci.zip (2076 kB) - 06.11.2012 08:22:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: