Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8053
Název záměru: Lyžařský areál Kouty nad Desnou
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkLoučná nad DesnouKociánov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2008 13:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: K3 SPORT, s.r.o., I. P. Pavlova 116, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 26830248
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Calábek Aleš Ing., MBA
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Dotčené ptačí oblasti: Jeseníky
Dotčené EVL: Keprník
Praděd
Text oznámení záměru: OV8053_oznameni.zip (39767 kB) - 05.03.2007 08:52:54
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: OV8053_infOznam.doc (60 kB) - 08.03.2007 14:41:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.04.2007
Závěry zjišťovacího řízení: OV8053_zjistovaci.DOC (150 kB) - 16.04.2007 15:53:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýŠumperkMěstský úřad Šumperk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Calábek Aleš Ing., MBA
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8053_dokumentace.zip (32517 kB) - 03.08.2007 08:54:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8053_infDokumentace.doc (58 kB) - 03.08.2007 11:41:35
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Götthans Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8053_posudek.doc (1286 kB) - 15.10.2007 10:25:34
Informace o posudku: OV8053_infPosudek.doc (54 kB) - 15.10.2007 14:29:14
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8053_inf1VP.doc (43 kB) - 09.11.2007 07:51:25
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8053_zapis1VP.doc (73 kB) - 08.01.2008 10:53:54
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV8053_zaveryStan.doc (195 kB) - 08.01.2008 13:08:22
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: