Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1136
Název záměru: CTPark Brno, Objekt G1, podání duben 2014
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoČernovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.08.2015 08:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Invest, spol. s r.o., se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec
IČ oznamovatele: 26166453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 29.05.2014
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: JHM1136_oznameni.zip (27473 kB) - 09.05.2014 10:52:17
Informace o oznámení: JHM1136_infOznam.doc (56 kB) - 09.05.2014 10:52:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1136_zjistovaci.doc (201 kB) - 11.06.2014 13:08:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 08.08.2014
Text dokumentace: JHM1136_dokumentace.zip (169005 kB) - 07.07.2014 12:56:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1136_infDokumentace.doc (64 kB) - 07.07.2014 12:56:51
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 20.12.2014
Text posudku: JHM1136_posudek.pdf (1936 kB) - 18.11.2014 11:33:48
Informace o posudku: JHM1136_infPosudek.doc (66 kB) - 18.11.2014 11:33:48
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM1136_inf1VP.doc (58 kB) - 02.12.2014 16:17:27
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM1136_zapis1VP.doc (2470 kB) - 15.01.2015 09:19:26
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1136_zaveryStan.zip (103 kB) - 28.08.2015 08:00:05
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: