Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK547
Název záměru: Parkoviště ZOO Svatý Kopeček
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlomoucDroždín
Olomoucký krajOlomoucOlomoucSvatý Kopeček
Poznámka: Z kapacitních důvodů je zveřejněna pouze textová část dokumentace s texty jednotlivých studií. Grafické a mapové přílohy lze poskytnout na vyžádání
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.11.2012 09:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1,77127 Olomouc
IČ oznamovatele: 00299308
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: OLK547_oznameni.pdf (872 kB) - 18.01.2011 07:47:15
Informace o oznámení: OLK547_infOznam.doc (44 kB) - 18.01.2011 07:47:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2011
Závěry zjišťovacího řízení: OLK547_zjistovaci.doc (112 kB) - 15.03.2011 13:24:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření: 01.10.2012
Text dokumentace: OLK547_dokumentace.pdf (1740 kB) - 11.11.2011 09:51:01
Text přepracované/doplněné dokumentace: OLK547_prepracovana.zip (98642 kB) - 31.08.2012 12:17:44
Informace o dokumentaci: OLK547_infDokumentace.docx (21 kB) - 11.11.2011 09:51:01
Vrácení dokumentace: OLK547_vraceni.docx (24 kB) - 01.02.2012 11:32:45
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 01.10.2012
Text posudku: OLK547_posudek.pdf (636 kB) - 31.08.2012 12:23:39
Informace o posudku: OLK547_infPosudek.docx (23 kB) - 31.08.2012 12:23:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK547_inf1VP.docx (19 kB) - 09.10.2012 07:22:05
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK547_zapis1VP.pdf (106 kB) - 23.11.2012 09:08:00
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK547_zaveryStan.doc (138 kB) - 23.11.2012 09:10:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: