Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK399
Název záměru: Větrná elektrárna Ostružná
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajJeseníkOstružnáOstružná
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.08.2011 10:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Automobilový Opravárenský Závod Šibeník, a.s., Na Šibeníku 154/3, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 47677708
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Calábek Aleš Ing., MBA
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Králický Sněžník
Dotčené EVL: Rychlebské hory - Sokolský hřbet
Text oznámení záměru: OLK399_oznameni.doc (3172 kB) - 26.06.2008 08:32:10
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: OLK399_infOznam.doc (49 kB) - 01.07.2008 07:40:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK399_zjistovaci.doc (112 kB) - 25.07.2008 09:29:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Calábek Aleš Ing., MBA
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK399_dokumentace.pdf (1719 kB) - 04.12.2009 13:29:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK399_infDokumentace.doc (41 kB) - 04.12.2009 13:29:19
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OLK399_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (875 kB) - 04.12.2009 13:29:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK399_posudek.pdf (192 kB) - 18.03.2010 09:54:17
Informace o posudku: OLK399_infPosudek.doc (40 kB) - 18.03.2010 09:54:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK399_inf1VP.doc (43 kB) - 15.04.2010 12:47:39
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK399_zapis1VP.doc (64 kB) - 22.04.2010 09:24:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.06.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OLK399_zaveryStan.doc (159 kB) - 07.06.2010 10:06:41
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: