Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8185
Název záměru: Rozšíření provozu lisovny EPS, Uničov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucUničovUničov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 23.03.2016 15:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Morapal s.r.o., Komenského 357, 784 01 Červenka
IČ oznamovatele: 47153822
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.02.2016
Zpracovatel oznámení: Calábek Aleš Ing., MBA
Text oznámení záměru: OV8185_oznameni.zip (19423 kB) - 13.01.2016 14:46:00
Informace o oznámení: OV8185_infOznam.pdf (132 kB) - 13.01.2016 14:46:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2016
Datum nabytí právní moci: 22.03.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV8185_zjistovaci.zip (1384 kB) - 23.03.2016 15:31:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Uničov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: