Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK404
Název záměru: Lanové dráhy - Udatný v Horní Rokytnici nad Jizerou a Rokytnu
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyRokytnice nad JizerouHorní Rokytnice nad Jizerou
Liberecký krajSemilyRokytnice nad JizerouRokytno v Krkonoších
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.05.2021 13:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Petr Udatný,Horní Rokytnice 640, 512 45 Rokytnice n.J.
IČ oznamovatele: 42190967
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Krkonoše
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: LBK404_oznameni.doc (649 kB) - 25.02.2010 12:35:08
Informace o oznámení: LBK404_infOznam.rtf (308 kB) - 25.02.2010 12:35:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2010
Závěry zjišťovacího řízení: LBK404_zjistovaci.pdf (643 kB) - 08.04.2010 11:00:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýSemilyMěstský úřad Rokytnice nad Jizerou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kolář Karel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: LBK404_dokumentace.zip (134387 kB) - 19.08.2011 10:25:08
Text přepracované/doplněné dokumentace: LBK404_prepracovana.pdf (3471 kB) - 07.06.2013 13:29:14
Přílohy k dokumentaci: Rozeslání dokumentace
LBK404_prilohaDokumentaceDOC_1.doc (80 kB) - 07.06.2013 13:29:14
Informace o dokumentaci: LBK404_infDokumentace.rtf (308 kB) - 19.08.2011 10:53:57
Text vyhodnocení na Naturu 2000: LBK404_vyhodnoceniNaturaDokumentace.doc (4210 kB) - 19.08.2011 10:53:25
Vrácení dokumentace: LBK404_vraceni.rtf (309 kB) - 24.10.2011 08:25:24
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.10.2013
Text posudku: LBK404_posudek.pdf (609 kB) - 16.09.2013 15:53:04
Informace o posudku: LBK404_infPosudek.pdf (185 kB) - 16.09.2013 15:53:04
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: LBK404_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (260 kB) - 16.09.2013 15:53:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK404_inf1VP.pdf (125 kB) - 02.10.2013 16:28:32
Zápis z 1. veřejného projednání: LBK404_zapis1VP.pdf (94 kB) - 29.10.2013 11:02:12
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: LBK404_zaveryStan.pdf (1451 kB) - 06.01.2014 15:48:47
Prodloužení stanoviska: LBK404_prodlouzeniStan.pdf (690 kB) - 06.05.2021 13:49:21
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: