Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Kolář Karel Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
32047/ENV/06; 22380/ENV/11; 1907/ENV/16; MZP/2021/710/4119
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
18522/1806/OPVŽP/95
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Karel Kolář
Zaměstnavatel - ulice: Nad Sokolovnou 874
Zaměstnavatel - mesto: Liberec
Zaměstnavatel - PSČ: 463 12
Zaměstnavatel - telefon: 607 187 757
Bydliště - ulice: Nad Sokolovnou 874
Bydliště - město: Liberec
Bydliště - PSČ: 463 12
Bydliště - telefon: 607 187 757
Email: ekoline.lbc@tiscali.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano