Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6208
Název záměru: ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o., provoz Třemošnice – Instalace nové linky zinek - niklování
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimTřemošniceTřemošnice nad Doubravou
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 03.08.2016 13:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o., Budovatelů 482, 538 43 Třemošnice
IČ oznamovatele: 62063685
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kolář Karel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 22.02.2016
Text dokumentace: OV6208_dokumentace.zip (5986 kB) - 15.01.2016 05:59:54
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV6208_prepracovana.zip (2062 kB) - 23.05.2016 06:24:49
Informace o dokumentaci: OV6208_infDokumentace.pdf (80 kB) - 15.01.2016 05:59:54
Vrácení dokumentace: OV6208_vraceni.pdf (122 kB) - 01.03.2016 07:34:58
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 27.06.2016
Text posudku: OV6208_posudek.zip (4532 kB) - 23.05.2016 06:26:18
Informace o posudku: OV6208_infPosudek.pdf (122 kB) - 23.05.2016 06:26:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6208_zaveryStan.pdf (234 kB) - 03.08.2016 13:06:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: