Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK729
Název záměru: Novostavba prodejny Lidl, Turnov, Bezručova ulice
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Záznam založen
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajSemilyTurnovDaliměřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.06.2022 12:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 26178541
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 22.07.2022
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: LBK729_oznameni.zip (12588 kB) - 23.06.2022 11:18:13
Informace o oznámení: LBK729_infOznam.pdf (376 kB) - 22.06.2022 12:51:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: