Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK437
Název záměru: Pivonín - areál Pivoňka
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.13
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkZábřehPivonín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2009 12:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Areál Pivoňka, o.p.s., Pivonín č.p.17, 789 01 Zábřeh - Pivonín
IČ oznamovatele: 26875675
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Calábek Aleš Ing., MBA
Text oznámení záměru: OLK437_oznameni.doc (6335 kB) - 19.12.2008 14:43:20
Informace o oznámení: OLK437_infOznam.doc (43 kB) - 19.12.2008 14:43:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK437_zjistovaci.doc (139 kB) - 23.01.2009 12:27:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: