Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK415
Název záměru: Větrné elektrárny Partutovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovPartutovicePartutovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.07.2021 09:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OSTWIND CZ, s.r.o., Nádražní 502/27, 742 35 Odry
IČ oznamovatele: 26881047
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Libavá
Dotčené EVL: Soudkova štola
Text oznámení záměru: OLK415_oznameni.pdf (796 kB) - 25.08.2008 14:55:30
Informace o oznámení: OLK415_infOznam.doc (45 kB) - 25.08.2008 14:55:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK415_zjistovaci.doc (130 kB) - 26.09.2008 13:59:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK415_dokumentace.pdf (16051 kB) - 23.12.2010 11:10:48
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK415_infDokumentace.doc (43 kB) - 23.12.2010 11:10:48
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OLK415_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (7594 kB) - 23.12.2010 11:11:34
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK415_posudek.pdf (444 kB) - 10.05.2011 14:03:55
Informace o posudku: OLK415_infPosudek.doc (43 kB) - 10.05.2011 14:03:55
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OLK415_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (217 kB) - 17.05.2011 09:59:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK415_inf1VP.doc (44 kB) - 30.05.2011 10:33:31
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK415_zapis1VP.doc (79 kB) - 18.07.2011 10:41:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OLK415_zaveryStan.doc (164 kB) - 18.07.2011 10:41:33
Prodloužení stanoviska: OLK415_prodlouzeniStan.7z (3040 kB) - 26.07.2021 09:25:05
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: