Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1388
Název záměru: LVA - Zámek a zámecký park v Lednici - infrastruktura
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavLedniceLednice na Moravě
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.08.2017 15:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Národní památkový ústav, s.p.o.,Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž
IČ oznamovatele: 75032333
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 24.07.2017
Zpracovatel oznámení: Peterková Lucie, Mgr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Dotčené ptačí oblasti: Lednické rybníky
Dotčené EVL: Niva Dyje
Text oznámení záměru: JHM1388_oznameni.zip (34393 kB) - 04.07.2017 13:50:24
Informace o oznámení: JHM1388_infOznam.doc (57 kB) - 04.07.2017 13:50:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1388_zjistovaci.doc (164 kB) - 24.08.2017 15:04:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: