Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Peterková Lucie, Mgr., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
37409/ENV/17
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
54048/ENV/13, 79570/ENV/13
Platnost do: 01.11.2022
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: ECOLOGICAL CONSULTING a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Legionářská 1085/8
Zaměstnavatel - mesto: Olomouc
Zaměstnavatel - PSČ: 779 00
Zaměstnavatel - telefon: 585 203 166
Bydliště - ulice: Na vozovce 37
Bydliště - město: Olomouc
Bydliště - PSČ: 779 00
Bydliště - telefon: 774 855 694
Email: peter.lucie@seznam.cz, lucie.peterkova@ecological.cz
Poznámka: ochrana ovzduší, krajinný ráz, EIA, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: Ano