Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8211
Název záměru: Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovBochořBochoř
Olomoucký krajPřerovKojetínKojetín
Olomoucký krajPřerovPřerovLověšice u Přerova
Olomoucký krajPřerovVlkošVlkoš u Přerova
Olomoucký krajPřerovVěžkyVěžky u Přerova
Zlínský krajKroměřížChropyněChropyně
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2018 14:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 21.12.2016
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Morava - Chropyňský luh
Text oznámení záměru: OV8211_oznameni.zip (45660 kB) - 25.11.2016 09:06:37
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: OV8211_infOznam.pdf (160 kB) - 25.11.2016 09:06:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV8211_zjistovaci.pdf (712 kB) - 19.01.2017 13:56:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 15.06.2017
Text dokumentace: OV8211_dokumentace.zip (83089 kB) - 10.05.2017 10:22:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8211_infDokumentace.pdf (151 kB) - 10.05.2017 10:22:32
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.11.2017
Text posudku: OV8211_posudek.pdf (459 kB) - 11.10.2017 10:29:34
Informace o posudku: OV8211_infPosudek.pdf (136 kB) - 11.10.2017 10:36:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV8211_zaveryStan.zip (1535 kB) - 03.01.2018 14:27:53
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: