Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK028
Název záměru: Komerční centrum Vsetín
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínVsetínVsetín
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.12.2003 12:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FASTAV DEVELOPMENT - AOC, s.r.o., Svárov 671, 755 01 Vsetín
IČ oznamovatele: 25309561
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK028_oznameni.doc (1186 kB) - 07.07.2003 13:25:42
Informace o oznámení: ZLK028_infOznam.doc (98 kB) - 07.07.2003 13:25:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK028_zjistovaci.doc (110 kB) - 18.08.2003 15:14:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK028_dokumentace.doc (1247 kB) - 03.09.2003 15:14:28
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK028_posudek.doc (342 kB) - 14.11.2003 14:27:13
Informace o posudku: ZLK028_infPosudek.doc (95 kB) - 14.11.2003 14:27:13
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK028_inf1VP.doc (92 kB) - 01.12.2003 06:38:29
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK028_zapis1VP.doc (118 kB) - 16.12.2003 12:51:37
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK028_zaveryStan.doc (138 kB) - 16.12.2003 12:54:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: