Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK371
Název záměru: Větrné elektrárny Potštát – Lipná II
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovPotštátLipná
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Oznamovatel: Eurobowl s.r.o., Praha 4, Dobronická 1256
IČO oznamovatele: 25457551
Datum a čas posledních úprav: 13.02.2012 15:26
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Lapčík Vladimír prof. Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Libavá
Dotčené EVL: Horní Odra
Libavá
Text oznámení záměru: OLK371_oznameni.pdf (659 kB) - 21.02.2008 10:29:02
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: OLK371_infOznam.doc (47 kB) - 21.02.2008 10:29:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK371_zjistovaci.doc (149 kB) - 15.04.2008 14:39:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Lapčík Vladimír prof. Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK371_dokumentace.zip (39965 kB) - 12.07.2011 10:42:36
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK371_infDokumentace.doc (45 kB) - 12.07.2011 10:42:36
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OLK371_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (3555 kB) - 12.07.2011 10:42:41
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Götthans Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK371_posudek.pdf (1020 kB) - 07.12.2011 14:09:16
Informace o posudku: OLK371_infPosudek.doc (45 kB) - 07.12.2011 14:09:16
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK371_inf1VP.doc (47 kB) - 21.12.2011 09:10:33
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK371_zapis1VP.doc (90 kB) - 13.02.2012 15:23:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OLK371_zaveryStan.doc (234 kB) - 13.02.2012 15:26:25
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: