Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8020
Název záměru: Provozovna společnosti SITA Moravia a.s.
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlomoucNová Ulice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 25.11.2004 07:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SITA Moravia, a.s., závod Olomouc, Na Šibeníku 154/3,779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 25511891
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8020_oznameni.doc (723 kB) - 04.11.2003 10:55:33
Informace o oznámení: OV8020_infOznam.doc (28 kB) - 04.11.2003 10:52:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8020_zjistovaci.doc (521 kB) - 12.12.2003 08:50:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8020_infDokumentace.doc (521 kB) - 01.09.2004 07:01:11
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8020_posudek.doc (194 kB) - 01.09.2004 07:04:58
Informace o posudku: OV8020_infPosudek.doc (34 kB) - 01.09.2004 07:06:29
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8020_inf1VP.doc (34 kB) - 01.09.2004 10:44:54
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8020_zapis1VP.doc (41 kB) - 07.10.2004 07:34:01
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8020_zaveryStan.doc (116 kB) - 25.11.2004 07:03:48
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: