Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK410
Název záměru: Větrné elektrárny Jindřichov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovJindřichovJindřichov u Hranic
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.09.2021 09:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OSTWIND, s.r.o., Nádražní 502/27, 742 35 Odry
IČ oznamovatele: 26881047
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK410_oznameni.pdf (795 kB) - 30.07.2008 07:59:33
Informace o oznámení: OLK410_infOznam.doc (49 kB) - 30.07.2008 07:59:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OLK410_zjistovaci.doc (269 kB) - 29.08.2008 08:40:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK410_dokumentace.pdf (3513 kB) - 01.07.2011 12:21:47
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK410_infDokumentace.doc (46 kB) - 01.07.2011 12:21:47
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OLK410_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (2023 kB) - 01.07.2011 12:21:48
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Háková Alice Mgr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK410_posudek.pdf (612 kB) - 09.11.2011 14:10:33
Informace o posudku: OLK410_infPosudek.doc (46 kB) - 09.11.2011 14:10:33
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OLK410_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (98 kB) - 09.11.2011 14:10:33
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK410_inf1VP.doc (47 kB) - 01.12.2011 11:29:06
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK410_zapis1VP.doc (87 kB) - 24.01.2012 11:24:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
24.01.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OLK410_zaveryStan.doc (221 kB) - 24.01.2012 13:00:44
Prodloužení stanoviska: OLK410_prodlouzeniStan.zip (3415 kB) - 22.09.2021 09:22:46
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: