Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1536
Název záměru: Silniční systém města Plzně, oblast Roudná
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.05.2022 10:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Plzeň, Škroupova 5, 306 32 Plzeň
IČ oznamovatele: 00075370
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: PLK1536_oznameni.pdf (2168 kB) - 15.10.2010 07:22:24
Informace o oznámení: PLK1536_infOznam.doc (55 kB) - 15.10.2010 11:43:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2011
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1536_zjistovaci.zip (67962 kB) - 27.01.2011 10:26:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 1
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 3
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK1536_dokumentace.pdf (2869 kB) - 08.08.2011 11:27:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1536_infDokumentace.doc (55 kB) - 08.08.2011 08:40:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 17.05.2012
Text posudku: PLK1536_posudek.zip (14185 kB) - 16.04.2012 13:22:37
Informace o posudku: PLK1536_infPosudek.doc (33 kB) - 18.04.2012 09:04:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1536_inf1VP.doc (29 kB) - 10.05.2012 11:43:32
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1536_zapis1VP.doc (117 kB) - 01.06.2012 08:42:21
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1536_zaveryStan.zip (832 kB) - 24.10.2016 14:05:41
Prodloužení stanoviska: PLK1536_prodlouzeniStan.zip (458 kB) - 17.05.2022 10:25:20
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 1
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 3
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: