Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK414
Název záměru: Větrné elektrárny Potštát - Kyžlířov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovPotštátKyžlířov
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Oznamovatel: OSTWIND CZ, s.r.o., Nádražní 502/27, 742 35 Odry
IČO oznamovatele: 26881047
Datum a čas posledních úprav: 19.02.2021 10:38
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Lapčík Vladimír prof. Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Libavá
Dotčené EVL: Soudkova štola
Text oznámení záměru: OLK414_oznameni.pdf (782 kB) - 15.08.2008 12:45:36
Informace o oznámení: OLK414_infOznam.doc (44 kB) - 15.08.2008 12:45:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OLK414_zjistovaci.doc (119 kB) - 23.09.2008 09:06:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Lapčík Vladimír prof. Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK414_dokumentace.pdf (4217 kB) - 16.07.2010 09:19:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK414_infDokumentace.doc (42 kB) - 16.07.2010 09:19:51
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OLK414_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (7612 kB) - 16.07.2010 09:19:57
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Götthans Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK414_posudek.pdf (750 kB) - 30.11.2010 14:20:59
Informace o posudku: OLK414_infPosudek.doc (43 kB) - 30.11.2010 14:20:59
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OLK414_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (98 kB) - 30.11.2010 14:20:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK414_inf1VP.pdf (55 kB) - 14.12.2010 08:23:07
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK414_zapis1VP.doc (67 kB) - 13.01.2011 09:49:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OLK414_zaveryStan.doc (171 kB) - 28.01.2011 11:03:47
Prodloužení stanoviska: OLK414_prodlouzeniStan.zip (14809 kB) - 19.02.2021 10:38:52
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: