Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8203
Název záměru: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínLípaLípa nad Dřevnicí
Zlínský krajZlínOtrokoviceKvítkovice u Otrokovic
Zlínský krajZlínOtrokoviceOtrokovice
Zlínský krajZlínVizoviceVizovice
Zlínský krajZlínZlínLouky nad Dřevnicí
Zlínský krajZlínZlínLouky nad Dřevnicí
Zlínský krajZlínZlínMalenovice u Zlína
Zlínský krajZlínZlínPrštné
Zlínský krajZlínZlínPříluky u Zlína
Zlínský krajZlínZlínZlín
Zlínský krajZlínZádveřice-RakováZádveřice
Zlínský krajZlínŽelechovice nad DřevnicíŽelechovice nad Dřevnicí
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 09.01.2018 15:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty. s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 12.09.2016
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: OV8203_oznameni.zip (146296 kB) - 16.08.2016 14:20:47
Informace o oznámení: OV8203_infOznam.pdf (141 kB) - 16.08.2016 14:20:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8203_zjistovaci.zip (2121 kB) - 10.10.2016 10:01:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 02.03.2017
Text dokumentace: OV8203_dokumentace.zip (582512 kB) - 20.01.2017 14:01:38
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8203_infDokumentace.pdf (132 kB) - 23.01.2017 10:38:54
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 11.08.2017
Text posudku: OV8203_posudek.pdf (6569 kB) - 28.06.2017 09:04:02
Informace o posudku: OV8203_infPosudek.pdf (109 kB) - 28.06.2017 09:06:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.07.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8203_inf1VP.pdf (199 kB) - 26.07.2017 14:50:29
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8203_zapis1VP.doc (76 kB) - 25.08.2017 09:32:45
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.07.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8203_zaveryStan.zip (7083 kB) - 15.09.2017 14:07:15
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: