Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS479
Název záměru: Přeložka silnice I/38 v úseku Jihlava - Stonařov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaJihlava
Kraj VysočinaJihlavaRančířovRančířov
Kraj VysočinaJihlavaStonařovStonařov
Kraj VysočinaJihlavaSucháBeranovec
Kraj VysočinaJihlavaSucháProstředkovice
Kraj VysočinaJihlavaSucháSuchá u Jihlavy
Kraj VysočinaJihlavaVílanecVílanec
Kraj VysočinaJihlavaČížovČížov u Jihlavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 06.04.2021 11:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS479_dokumentace.pdf (14132 kB) - 09.08.2010 11:44:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS479_infDokumentace.pdf (29 kB) - 09.08.2010 11:44:59
Vrácení dokumentace: VYS479_vraceni.pdf (1187 kB) - 22.09.2010 13:02:22
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kalous Jaroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS479_posudek.doc (349 kB) - 20.12.2010 12:47:01
Informace o posudku: VYS479_infPosudek.doc (46 kB) - 20.12.2010 12:47:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.03.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS479_zaveryStan.zip (708 kB) - 11.08.2016 12:35:29
Prodloužení stanoviska: VYS479_prodlouzeniStan.pdf (321 kB) - 06.04.2021 11:45:23
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dokumentace navazuje na závěr zjišťovacího řízení na záměr „Přeložka silnice I/38, úsek Jihlava – Moravské Budějovice“ kód záměru VYS299