Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS668
Název záměru: Vypouštění odpadních vod ze školícího střediska Vlčí Kopec
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčKladeruby nad OslavouKladeruby nad Oslavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 04.06.2013 13:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
IČ oznamovatele: 25733591
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 27.05.2013
Zpracovatel oznámení: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Pokorná Šárka, Mgr. (roz. Běláková)
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Údolí Oslavy a Chvojnice
Text oznámení záměru: VYS668_oznameni.pdf (15705 kB) - 06.05.2013 13:37:17
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: VYS668_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (15705 kB) - 06.05.2013 13:37:17
Informace o oznámení: VYS668_infOznam.pdf (104 kB) - 06.05.2013 13:37:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: VYS668_zjistovaci.pdf (130 kB) - 04.06.2013 13:04:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: