Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS321
Název záměru: Přeložka silnice I/34, západní obchvat Pelhřimova
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovPelhřimovMyslotín
Kraj VysočinaPelhřimovPelhřimovPelhřimov
Kraj VysočinaPelhřimovPelhřimovStarý Pelhřimov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 30.07.2021 09:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Šikula Tomáš RNDr.
Text oznámení záměru: VYS321_oznameni.pdf (1216 kB) - 03.01.2008 14:54:27
Informace o oznámení: VYS321_infOznam.doc (38 kB) - 03.01.2008 14:54:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2008
Závěry zjišťovacího řízení: VYS321_zjistovaci.doc (419 kB) - 05.02.2008 08:09:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS321_dokumentace.pdf (43562 kB) - 17.01.2011 14:29:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS321_infDokumentace.pdf (73 kB) - 17.01.2011 14:29:05
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS321_posudek.doc (388 kB) - 04.05.2011 09:09:01
Informace o posudku: VYS321_infPosudek.pdf (62 kB) - 04.05.2011 09:09:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
24.05.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS321_inf1VP.pdf (76 kB) - 24.05.2011 11:25:51
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS321_zapis1VP.zip (166 kB) - 10.06.2011 13:30:21
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS321_zaveryStan.ZIP (538 kB) - 02.10.2015 10:23:10
Prodloužení stanoviska: VYS321_prodlouzeniStan.zip (334 kB) - 30.07.2021 09:38:52
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Nedopatřením zůstal v textu stanoviska č.j. KUJI 59226/2011 OZP86/2011 ze dne 29.6.2011 na str. 15 v sedmém odstavci text dle zákona před novelou: „Platnost tohoto stanoviska je dva roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. d) a § 10 odst. 3 zákona.“ Platnost tohoto stanoviska po dobu 5ti let ode dne jeho vydání dle zákona je správně uvedena na tomtéž listě stanoviska v pátém odstavci shora.