Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP088
Název záměru: Rychlostní silnice R55 v úseku Moravský Písek - Rohatec
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínBzenecBzenec
Jihomoravský krajHodonínMoravský PísekMoravský Písek
Jihomoravský krajHodonínRohatecRohatec
Jihomoravský krajHodonínVracovVracov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 03.11.2017 13:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Dotčené EVL: Bzenecká střelnice
Očov
Strážnická Morava
Strážnicko
Váté písky
Vracovská doubrava
Vypálenky
Text oznámení záměru: MZP088_oznameni.pdf (3174 kB) - 19.09.2005 07:17:06
Informace o oznámení: MZP088_infOznam.doc (57 kB) - 19.09.2005 07:17:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP088_zjistovaci.doc (2953 kB) - 18.11.2005 09:28:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP088_dokumentace.pdf (5248 kB) - 03.04.2006 13:43:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP088_infDokumentace.doc (60 kB) - 03.04.2006 13:43:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vacek Oldřich RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP088_posudek.zip (156 kB) - 15.05.2006 09:49:11
Informace o posudku: MZP088_infPosudek.doc (52 kB) - 15.05.2006 09:49:11
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP088_vyhodnoceniNaturaPosudek.doc (164 kB) - 31.10.2007 12:28:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP088_inf1VP.doc (50 kB) - 15.05.2006 09:52:13
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP088_zapis1VP.doc (139 kB) - 04.07.2006 08:21:33
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP088_zaveryStan.zip (1706 kB) - 03.11.2017 13:48:15
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýHodonínMěstský úřad Bzenec
JihomoravskýHodonínMěstský úřad Hodonín
JihomoravskýHodonínMěstský úřad Vracov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: