Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7162
Název záměru: Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoPisárky
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoŽabovřesky
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2017 14:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na pankráci 546/56, 145 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 12.05.2017
Text dokumentace: OV7162_dokumentace.zip (20290 kB) - 10.04.2017 14:26:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV7162_infDokumentace.pdf (189 kB) - 10.04.2017 14:26:21
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Postbiegl Stanislav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 01.12.2017
Text posudku: OV7162_posudek.pdf (1696 kB) - 30.10.2017 13:09:33
Informace o posudku: OV7162_infPosudek.pdf (188 kB) - 30.10.2017 13:09:33
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV7162_zaveryStan.pdf (558 kB) - 14.12.2017 14:54:54
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: