Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS858
Název záměru: I/19 Starý Pelhřimov - obchvat
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovPelhřimovPelhřimov
Kraj VysočinaPelhřimovPelhřimovStarý Pelhřimov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2019 09:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 23.01.2017
Zpracovatel oznámení: Šikula Tomáš RNDr.
Text oznámení záměru: VYS858_oznameni.pdf (15423 kB) - 03.01.2017 11:08:52
Informace o oznámení: VYS858_infOznam.pdf (223 kB) - 03.01.2017 11:08:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: VYS858_zjistovaci.zip (2920 kB) - 15.02.2017 13:46:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 09.11.2018
Text dokumentace: VYS858_dokumentace.pdf (12519 kB) - 10.10.2018 10:04:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: hluková studie
VYS858_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (2343 kB) - 10.10.2018 10:04:54
rozptylová studie
VYS858_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (4126 kB) - 10.10.2018 10:05:22
dopravně inženýrské údaje
VYS858_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (1027 kB) - 10.10.2018 10:06:00
hodnocení vlivů na veřejné zdraví
VYS858_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (482 kB) - 10.10.2018 10:07:38
situace 1:2000
VYS858_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (1174 kB) - 10.10.2018 10:13:01
podélný profil
VYS858_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (83 kB) - 10.10.2018 10:13:23
Informace o dokumentaci: VYS858_infDokumentace.pdf (522 kB) - 10.10.2018 10:16:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Postbiegl Stanislav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS858_posudek.zip (3584 kB) - 08.04.2019 09:49:26
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2018
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS858_inf1VP.pdf (534 kB) - 20.11.2018 10:38:15
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS858_zapis1VP.pdf (1585 kB) - 08.04.2019 09:44:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS858_zaveryStan.pdf (411 kB) - 08.04.2019 09:45:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: