Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP280
Název záměru: Rychlostní silnice R55 stavba 5511 Bzenec Přívoz - Rohatec
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínBzenecBzenec
Jihomoravský krajHodonínRohatecRohatec
Jihomoravský krajHodonínVracovVracov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 03.09.2010 12:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
Dotčené EVL: Váté písky
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bakeš Jiří Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP280_dokumentace.zip (80775 kB) - 08.10.2009 10:06:31
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP280_infDokumentace.pdf (215 kB) - 07.10.2009 12:13:37
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MZP280_vyhodnoceniNaturaDokumentace.zip (64650 kB) - 07.10.2009 12:13:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP280_posudek.zip (20234 kB) - 11.05.2010 14:33:11
Informace o posudku: MZP280_infPosudek.pdf (43 kB) - 11.05.2010 14:33:11
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP280_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (299 kB) - 11.05.2010 14:33:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP280_inf1VP.pdf (37 kB) - 31.05.2010 09:03:05
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP280_zapis1VP.zip (159 kB) - 16.07.2010 11:08:32
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP280_zaveryStan.pdf (330 kB) - 03.09.2010 11:09:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: