Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK536
Název záměru: Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínJarcováJarcová
Zlínský krajVsetínLešnáMštěnovice
Zlínský krajVsetínPoličnáPoličná
Zlínský krajVsetínValašské MeziříčíBrňov
Zlínský krajVsetínValašské MeziříčíBynina
Zlínský krajVsetínValašské MeziříčíKrásno nad Bečvou
Zlínský krajVsetínValašské MeziříčíKřivé
Zlínský krajVsetínValašské MeziříčíValašské Meziříčí-město
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.12.2020 13:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Šikula Tomáš RNDr.
Text oznámení záměru: ZLK536_oznameni.pdf (24057 kB) - 07.01.2011 11:22:25
Informace o oznámení: ZLK536_infOznam.pdf (96 kB) - 07.01.2011 11:22:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK536_zjistovaci.pdf (163 kB) - 15.02.2011 10:06:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Valašské Meziříčí
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 10.10.2012
Text dokumentace: ZLK536_dokumentace.zip (168091 kB) - 07.09.2012 11:24:07
Text přepracované/doplněné dokumentace: ZLK536_prepracovana.zip (26828 kB) - 17.10.2013 13:16:46
ZLK536_prepracovana.zip (11677 kB) - 10.06.2014 13:00:03
Informace o dokumentaci: ZLK536_infDokumentace.pdf (237 kB) - 07.09.2012 11:24:07
Vrácení dokumentace: ZLK536_vraceni.pdf (200 kB) - 28.11.2012 07:46:52
ZLK536_vraceni.zip (351 kB) - 12.03.2014 15:28:42
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bauer Pavel Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 11.07.2014
Text posudku: ZLK536_posudek.zip (7862 kB) - 10.06.2014 13:04:43
Informace o posudku: ZLK536_infPosudek.pdf (240 kB) - 10.06.2014 13:04:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK536_inf1VP.pdf (257 kB) - 11.07.2014 10:09:52
Zápis z 1. veřejného projednání:
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
ZLK536_inf2VP.pdf (232 kB) - 11.07.2014 10:09:52
Zápis z 2. veřejného projednání: ZLK536_zapis2VP.pdf (1461 kB) - 20.10.2014 07:40:06
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.10.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK536_zaveryStan.zip (1492 kB) - 07.10.2020 08:31:47
Prodloužení stanoviska: ZLK536_prodlouzeniStan.pdf (413 kB) - 01.12.2020 13:15:41
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Valašské Meziříčí
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: