Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7035
Název záměru: D1, stavba 01191 Starý Lískovec - Brno, jih; MÚK Brno, jih
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoBrněnské Ivanovice
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoDolní Heršpice
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoHorní Heršpice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2020 08:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rybová Michaela Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7035_oznameni.pdf (1092 kB) - 24.04.2006 13:10:46
Informace o oznámení: OV7035_infOznam.doc (43 kB) - 24.04.2006 13:10:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV7035_zjistovaci.doc (62 kB) - 26.05.2006 14:14:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šikula Tomáš RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV7035_dokumentace.pdf (6685 kB) - 10.09.2009 08:14:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV7035_infDokumentace.doc (45 kB) - 10.09.2009 08:14:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kalous Jaroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
07.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7035_posudek.doc (292 kB) - 02.12.2009 14:57:27
Informace o posudku: OV7035_infPosudek.doc (44 kB) - 02.12.2009 14:57:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV7035_zaveryStan.pdf (95 kB) - 24.02.2010 11:31:17
Prodloužení stanoviska: OV7035_prodlouzeniStan.zip (686 kB) - 21.01.2020 08:26:14
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: