Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP111
Název záměru: Výrobní závod společnosti Hyundai Motor Company na území průmyslové zóny Holešov
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížHolešovHolešov
Zlínský krajKroměřížHolešovVšetuly
Zlínský krajKroměřížZahnašoviceZahnašovice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2007 14:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 21, PO Box 220, 761 90 Zlín
IČ oznamovatele: 70891320
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obršál Zdeněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP111_oznameni.zip (182962 kB) - 19.05.2006 13:02:42
Informace o oznámení: MZP111_infOznam.rtf (57 kB) - 16.01.2006 14:37:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP111_zjistovaci.pdf (3237 kB) - 28.03.2006 10:01:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP111_posudek.pdf (1384 kB) - 01.08.2006 12:07:16
Informace o posudku: MZP111_infPosudek.pdf (392 kB) - 01.08.2006 12:07:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP111_inf1VP.pdf (103 kB) - 30.08.2006 08:19:51
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP111_zapis1VP.pdf (72 kB) - 12.01.2007 14:31:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP111_zaveryStan.pdf (2041 kB) - 12.01.2007 14:33:56
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Holešov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: