Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6242
Název záměru: Provedení zákonné ochrany ložiska nerostů Litice nad Orlicí –Chlum a to stanovením ložiskové ochrany ve formě řešené rozšířením stávajícího dobývacího prostoru DP Litice nad Orlicí, dle vydaného předchozího souhlasu a následné těžby v rozšířené ploše
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíZáchlumíLitice nad Orlicí
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 26.03.2018 07:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BISA s.r.o., Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 25863258
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 23.02.2017
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Text oznámení záměru: OV6242_oznameni.zip (29977 kB) - 31.01.2017 05:53:53
Informace o oznámení: OV6242_infOznam.pdf (75 kB) - 31.01.2017 05:53:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6242_zjistovaci.pdf (150 kB) - 02.03.2017 07:30:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 11.09.2017
Text dokumentace: OV6242_dokumentace.zip (44045 kB) - 04.08.2017 05:47:15
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV6242_prepracovana.pdf (814 kB) - 08.12.2017 07:23:13
Informace o dokumentaci: OV6242_infDokumentace.pdf (76 kB) - 04.08.2017 05:47:15
Vrácení dokumentace: OV6242_vraceni.pdf (172 kB) - 08.12.2017 07:23:13
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6242_zaveryStan.pdf (162 kB) - 26.03.2018 07:24:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: