Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6288
Název záměru: Rozšíření DP ČEPERKA I a následná těžba v ploše tohoto rozšíření
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní: Ne
Zařazení: I/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceČeperkaČeperka
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Oznamovatel: CEMEX Czech Republic, s.r.o. Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5
IČO oznamovatele: 27892638
Datum a čas posledních úprav: 17.01.2024 13:01
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Text oznámení záměru: OV6288_oznameni.zip (32804 kB) - 31.07.2023 11:29:30
Informace o oznámení: OV6288_infOznam.pdf (160 kB) - 31.07.2023 11:29:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýPardubiceMagistrát města Pardubic
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6288_dokumentace.zip (9400 kB) - 11.09.2023 13:39:26
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV6288_prepracovana.zip (43243 kB) - 17.01.2024 13:01:16
Informace o dokumentaci: OV6288_infDokumentace.pdf (159 kB) - 17.01.2024 13:01:16
Vrácení dokumentace: OV6288_vraceni.pdf (167 kB) - 11.09.2023 13:39:26
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: