Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK040
Název záměru: Rozšíření těžby štěrkopísku ve stanoveném DP Lípa nad Orlicí III.
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouLípa nad OrlicíLípa nad Orlicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.05.2022 09:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. František Lob, Pardubice I
IČ oznamovatele: 68232764
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK040_oznameni.doc (32 kB) - 02.07.2003 13:55:07
Informace o oznámení: HKK040_infOznam.doc (150 kB) - 02.07.2003 13:55:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK040_zjistovaci.doc (171 kB) - 30.07.2003 10:59:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK040_dokumentace.doc (4077 kB) - 19.04.2004 11:30:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK040_infDokumentace.doc (148 kB) - 19.04.2004 11:30:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK040_posudek.doc (218 kB) - 10.08.2004 09:08:01
Informace o posudku: HKK040_infPosudek.doc (147 kB) - 10.08.2004 09:08:02
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK040_inf1VP.doc (146 kB) - 16.08.2004 15:35:26
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK040_zapis1VP.doc (78 kB) - 07.09.2004 07:00:31
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK040_zaveryStan.doc (235 kB) - 20.09.2004 10:28:18
Prodloužení stanoviska: HKK040_prodlouzeniStan.pdf (141 kB) - 16.05.2022 09:31:10
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: