Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK112
Název záměru: Těžba štěrkopísku v k.ú. Kratonohy
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéKratonohyKratonohy
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.05.2015 10:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZS Kratonohy a.s., Kratonohy
IČ oznamovatele: 64829421
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Blažek Jan Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK112_oznameni.doc (1951 kB) - 11.05.2005 12:55:44
Informace o oznámení: HKK112_infOznam.doc (163 kB) - 11.05.2005 12:55:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK112_zjistovaci.doc (172 kB) - 29.06.2005 09:52:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Blažek Jan Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK112_dokumentace.doc (2542 kB) - 22.09.2005 07:15:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK112_infDokumentace.doc (58 kB) - 22.09.2005 07:15:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK112_posudek.doc (1049 kB) - 28.12.2005 08:58:32
Informace o posudku: HKK112_infPosudek.doc (59 kB) - 28.12.2005 08:58:33
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK112_inf1VP.doc (58 kB) - 03.01.2006 11:48:19
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK112_zapis1VP.doc (103 kB) - 26.01.2006 07:50:31
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK112_zaveryStan.7z (228 kB) - 20.05.2015 10:54:19
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: