Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP006
Název záměru: Změna užívání výrobní haly v areálu RUBENA a.s. Hradec Králové
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéVěkoše
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 18.02.2003 14:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RUBENA a.s., Hradec Králové
IČ oznamovatele: 00012131
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP006_oznameni.doc (2237 kB) - 02.05.2002 12:49:10
Informace o oznámení: MZP006_infOznam.doc (45 kB) - 02.05.2002 12:49:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP006_zjistovaci.doc (3880 kB) - 26.06.2002 18:12:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP006_dokumentace.zip (195 kB) - 26.09.2002 10:47:10
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP006_infDokumentace.doc (44 kB) - 26.09.2002 10:47:10
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP006_posudek.doc (312 kB) - 17.12.2002 10:57:13
Informace o posudku: MZP006_infPosudek.doc (36 kB) - 17.12.2002 10:57:13
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP006_inf1VP.doc (35 kB) - 17.12.2002 11:06:10
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP006_zapis1VP.doc (58 kB) - 18.02.2003 14:53:36
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP006_zaveryStan.doc (180 kB) - 18.02.2003 14:55:52
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: