Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK192
Název záměru: Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/1.9
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovDvůr Králové nad LabemDvůr Králové nad Labem
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.05.2008 12:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Dvůr Králové nad Labem
IČ oznamovatele: 00277819
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK192_oznameni.doc (3182 kB) - 14.09.2006 10:20:40
Informace o oznámení: HKK192_infOznam.pdf (145 kB) - 14.09.2006 10:20:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK192_zjistovaci.pdf (176 kB) - 13.10.2006 11:52:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bartušek Pavel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK192_dokumentace.pdf (895 kB) - 07.12.2007 12:38:04
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK192_infDokumentace.doc (61 kB) - 07.12.2007 12:38:04
Vrácení dokumentace: HKK192_vraceni.doc (76 kB) - 14.06.2007 11:42:36
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK192_posudek.pdf (1472 kB) - 18.03.2008 13:49:42
Informace o posudku: HKK192_infPosudek.pdf (733 kB) - 18.03.2008 13:49:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
25.03.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK192_inf1VP.pdf (732 kB) - 25.03.2008 09:23:13
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK192_zapis1VP.doc (140 kB) - 16.04.2008 11:48:01
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: HKK192_zaveryStan.pdf (294 kB) - 15.05.2008 11:34:56
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýTrutnovMěstský úřad Dvůr Králové nad Labem
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: