Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK518
Název záměru: Silnice I/33 – obchvat Náchoda, MUK na silnici I/33 – Vysokov u Náchoda, přeložka silnice I/14 (Silnice I/33 – obchvat Náchoda, silnice I/14), prodloužení platnosti stanoviska
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1;§4 odst. 1 písm. f
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodDolní RadechováDolní Radechová
Královéhradecký krajNáchodKramolnaKramolna
Královéhradecký krajNáchodKramolnaMěstská Kramolna
Královéhradecký krajNáchodNové Město nad MetujíVrchoviny
Královéhradecký krajNáchodNáchodBabí u Náchoda
Královéhradecký krajNáchodNáchodBražec
Královéhradecký krajNáchodNáchodBěloves
Královéhradecký krajNáchodNáchodMalé Poříčí
Královéhradecký krajNáchodNáchodNáchod
Královéhradecký krajNáchodProvodov-ŠonovProvodov
Královéhradecký krajNáchodProvodov-ŠonovŠonov u Nového Města nad Metují
Královéhradecký krajNáchodVysokovVysokov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2009 14:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Text oznámení záměru: HKK518_oznameni.pdf (14831 kB) - 26.10.2009 12:02:49
Informace o oznámení: HKK518_infOznam.pdf (165 kB) - 26.10.2009 12:02:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK518_zjistovaci.pdf (274 kB) - 20.11.2009 14:41:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena závěrem zjišť. řízení ze dne 20.11.2009 čj.19416/ZP/2009-Čr, eč. 123359/2009 o dva roky, do 20.11.2011. Platnost stanoviska prodloužena sdělením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. 19416/ZP/2009-Čr, eč. 31135/2012/KHK ze dne 30.3.2012 o 5 let, tedy do 30.3.2017.