Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK833
Název záměru: D35 Odpočívka Staré Město
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyStaré MěstoStaré Město u Moravské Třebové
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2022 10:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 03.05.2019
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Text oznámení záměru: PAK833_oznameni.zip (6742 kB) - 01.04.2019 08:39:58
Informace o oznámení: PAK833_infOznam.pdf (189 kB) - 01.04.2019 08:39:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PAK833_zjistovaci.7z (426 kB) - 08.11.2019 13:03:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýSvitavyMěstský úřad Moravská Třebová
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 02.03.2022
Text dokumentace: PAK833_dokumentace.zip (18982 kB) - 11.01.2021 09:44:59
Text přepracované/doplněné dokumentace: PAK833_prepracovana.zip (41502 kB) - 31.01.2022 11:13:39
Informace o dokumentaci: PAK833_infDokumentace.pdf (189 kB) - 11.01.2021 09:44:59
Vrácení dokumentace: PAK833_vraceni.pdf (192 kB) - 16.02.2021 07:41:16
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 02.03.2022
Text posudku: PAK833_posudek.zip (5689 kB) - 30.06.2022 10:28:06
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK833_zaveryStan.pdf (513 kB) - 30.06.2022 10:17:51
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: