Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK165
Název záměru: Čerpací stanice PHM - Jičín
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínJičínJičín
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.05.2007 07:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Tesco Stores ČR, a.s. Praha - Letňany
IČ oznamovatele: 45308314
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK165_oznameni.doc (237 kB) - 09.08.2006 14:34:39
Informace o oznámení: HKK165_infOznam.pdf (157 kB) - 30.06.2006 11:07:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK165_zjistovaci.doc (66 kB) - 10.08.2006 12:29:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýJičínMěstský úřad Jičín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jiroudková Michaela Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK165_dokumentace.pdf (1579 kB) - 20.11.2006 16:17:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK165_infDokumentace.doc (60 kB) - 20.11.2006 16:17:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK165_posudek.pdf (643 kB) - 12.03.2007 10:22:02
Informace o posudku: HKK165_infPosudek.doc (60 kB) - 12.03.2007 10:22:02
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK165_inf1VP.doc (61 kB) - 30.03.2007 12:03:00
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK165_zapis1VP.doc (118 kB) - 13.04.2007 14:10:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: HKK165_zaveryStan.doc (177 kB) - 15.05.2007 06:37:52
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: