Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP045
Název záměru: Silnice I/38 Znojmo (obchvat, III. stavba) - Hatě
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/9.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoChvaloviceChvalovice
Jihomoravský krajZnojmoDobšiceDobšice u Znojma
Jihomoravský krajZnojmoDyjeDyje
Jihomoravský krajZnojmoDyjákovičkyDyjákovičky
Jihomoravský krajZnojmoNový Šaldorf-SedlešoviceSedlešovice
Jihomoravský krajZnojmoVrbovecVrbovec
Jihomoravský krajZnojmoZnojmoOblekovice
Jihomoravský krajZnojmoZnojmoZnojmo-Louka
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 18.04.2019 12:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kučera Petr doc., Ing., PhD.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP045_oznameni.zip (19105 kB) - 22.08.2003 08:25:04
Informace o oznámení: MZP045_infOznam.doc (43 kB) - 22.08.2003 08:25:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP045_zjistovaci.tif (4077 kB) - 09.01.2004 10:13:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kučera Petr doc., Ing., PhD.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP045_dokumentace.pdf (3836 kB) - 20.09.2004 11:38:47
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP045_infDokumentace.doc (47 kB) - 20.09.2004 11:38:47
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP045_posudek.doc (2984 kB) - 07.07.2005 07:13:30
Informace o posudku: MZP045_infPosudek.doc (46 kB) - 07.07.2005 07:13:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP045_inf1VP.doc (48 kB) - 11.07.2005 07:15:37
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP045_zapis1VP.doc (91 kB) - 20.10.2005 12:15:39
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP045_zaveryStan.zip (97 kB) - 14.12.2011 09:18:12
Prodloužení stanoviska: MZP045_prodlouzeniStan.pdf (278 kB) - 18.04.2019 12:11:51
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena závěrem zjišťovacího řízení ze dne 21.1.2009 (viz MZP241) do 19.10.2009, následně byla opětovně prodloužena závěrem zjišťovacího řízení ze dne 29. 6. 2011 (viz MZP295) do 19. 10. 2011 a posléze vyjádřením MŽP, OPVIP ze dne 6.12.2011, č.j.: 80558/ENV/11 o 5 let, tzn. do 19.10.2016. Následovalo další prodloužení o 5 let, tj. do 19.10.2021 (viz prodloužení platnosti stanoviska čj. MZP/2017/710/3243 ze dne 12.4.2019.)