Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Kučera Petr doc., Ing., PhD.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
30197/ENV/06; 54842/ENV/11; 19545/ENV/16; MZP/2021/770/6319
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
21463/3047/OPVŽP/00
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Mendelova univerzita v Brně
Zaměstnavatel - ulice: Prokofjevova 2
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 623 00
Zaměstnavatel - telefon: 603 148 813
Bydliště - ulice: Prokofjevova 2
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 623 00
Bydliště - telefon:
Email: kucera@ekodilna.cz
Poznámka: urbanismus, územní plánování, krajinářská architektura
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: