Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK131
Název záměru: Úprava kameniva lomu Předhradí
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimPředhradíPředhradí u Skutče
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.06.2008 08:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ oznamovatele: 42196868
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK131_oznameni.doc (888 kB) - 14.10.2005 08:02:15
Informace o oznámení: PAK131_infOznam.doc (48 kB) - 14.10.2005 08:02:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK131_zjistovaci.doc (100 kB) - 20.12.2005 13:41:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK131_dokumentace.zip (19414 kB) - 27.11.2007 10:11:23
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK131_infDokumentace.doc (46 kB) - 27.11.2007 10:00:51
Vrácení dokumentace: PAK131_vraceni.doc (45 kB) - 21.11.2007 09:21:30
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK131_posudek.pdf (3349 kB) - 09.04.2008 12:39:52
Informace o posudku: PAK131_infPosudek.doc (47 kB) - 09.04.2008 12:39:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK131_inf1VP.doc (46 kB) - 23.05.2008 07:51:30
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK131_zapis1VP.doc (105 kB) - 23.05.2008 07:51:30
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PAK131_zaveryStan.doc (205 kB) - 13.06.2008 07:52:23
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýTrutnovObvodní báňský úřad Trutnov
PardubickýChrudimMěstský úřad Skuteč
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: