Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK144
Název záměru: Obalovna živičných směsí Louny - západ
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyLounyLouny
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2018 14:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ oznamovatele: 48035599
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK144_oznameni.doc (2654 kB) - 18.04.2005 10:58:33
Informace o oznámení: ULK144_infOznam.doc (52 kB) - 18.04.2005 10:58:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK144_zjistovaci.zip (924 kB) - 27.07.2005 13:55:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK144_dokumentace.doc (3028 kB) - 20.12.2005 09:48:48
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK144_infDokumentace.doc (49 kB) - 20.12.2005 09:48:48
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Charouzek Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK144_posudek.doc (338 kB) - 29.05.2006 11:36:44
Informace o posudku: ULK144_infPosudek.doc (52 kB) - 29.05.2006 11:38:45
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.07.2006
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK144_zaveryStan.zip (652 kB) - 08.02.2018 14:01:20
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýLounyMěstský úřad Louny
ÚsteckýÚstí nad LabemKrajský úřad Ústeckého kraje
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: