Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP090
Název záměru: Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLiboc
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaNebušice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaPřední Kopanina
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaRuzyně
Středočeský krajPraha-západHostiviceHostivice
Středočeský krajPraha-západHostiviceLitovice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 07.08.2017 17:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Česká správa letišť, s.p., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
IČ oznamovatele: 62413376
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: MZP090_oznameni.zip (6088 kB) - 01.09.2005 11:36:14
Informace o oznámení: MZP090_infOznam.tif (724 kB) - 01.09.2005 11:36:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP090_zjistovaci.pdf (817 kB) - 07.12.2005 13:01:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP090_dokumentace.zip (18725 kB) - 04.01.2010 19:22:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP090_infDokumentace.zip (636 kB) - 04.01.2010 19:22:20
Vrácení dokumentace: MZP090_vraceni.zip (49162 kB) - 18.03.2008 13:30:32
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP090_posudek.zip (26703 kB) - 18.05.2011 11:22:28
Informace o posudku: MZP090_infPosudek.pdf (101 kB) - 18.05.2011 11:22:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP090_inf1VP.pdf (73 kB) - 20.06.2011 13:44:20
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP090_zapis1VP.pdf (84 kB) - 27.10.2011 06:15:58
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP090_zaveryStan.zip (5416 kB) - 07.08.2017 17:12:44
Prodloužení stanoviska: MZP090_prodlouzeniStan.zip (468 kB) - 20.03.2017 10:19:24
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Změna názvu a právní formy oznamovatele (nejdříve Česká správa letišť, s.p., poté Letiště Praha, s.p., následně Správa LetištěPraha, s.p. a nakonec Letiště Praha, a.s.) nemá na průběh procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí žádný vliv.