Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP159
Název záměru: Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. – Kutná Hora město
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraKutná Hora
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraMalín
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraSedlec u Kutné Hory
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 17.03.2010 10:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP159_oznameni.zip (7632 kB) - 30.03.2007 14:03:10
Informace o oznámení: MZP159_infOznam.PDF (95 kB) - 30.03.2007 14:03:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2007
Závěry zjišťovacího řízení: MZP159_zjistovaci.PDF (116 kB) - 06.06.2007 11:56:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKutná HoraMěstský úřad Kutná Hora
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP159_dokumentace.zip (14934 kB) - 03.04.2009 11:54:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP159_infDokumentace.PDF (83 kB) - 03.04.2009 11:54:22
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP159_posudek.pdf (1652 kB) - 18.09.2009 09:21:58
Informace o posudku: MZP159_infPosudek.PDF (84 kB) - 18.09.2009 09:21:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP159_zaveryStan.pdf (126 kB) - 17.03.2010 10:11:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: