Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS016
Název záměru: Obalovna asfaltových směsí Jiřice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovJiřiceJiřice u Humpolce
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 16.05.2003 12:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Swietelsky stavební s.r.o. se sídlem České Budějovice, Pražská 495
IČ oznamovatele: 48035599
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: VYS016_oznameni.zip (1694 kB) - 09.07.2002 09:39:04
Informace o oznámení: VYS016_infOznam.doc (93 kB) - 09.07.2002 07:47:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: VYS016_zjistovaci.doc (871 kB) - 27.08.2002 11:48:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS016_dokumentace.doc (8219 kB) - 20.12.2002 11:59:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS016_infDokumentace.doc (91 kB) - 20.12.2002 11:59:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS016_posudek.doc (927 kB) - 25.03.2003 10:37:01
Informace o posudku: VYS016_infPosudek.doc (94 kB) - 25.03.2003 10:37:02
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS016_inf1VP.doc (94 kB) - 25.03.2003 10:33:35
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS016_zapis1VP.doc (36 kB) - 29.04.2003 12:13:03
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS016_zaveryStan.doc (630 kB) - 16.05.2003 11:40:51
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: