Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK474
Název záměru: Plán využití ložiska Běleč II
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: HKK474_duvodyUkonceni.pdf (155 kB) - 22.10.2009 11:53:29
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéBěleč nad OrlicíBěleč nad Orlicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.10.2009 12:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: STAVOKA Hradec Králové, a.s.
IČ oznamovatele: 25272276
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Text oznámení záměru: HKK474_oznameni.pdf (7616 kB) - 25.02.2009 07:17:59
Informace o oznámení: HKK474_infOznam.pdf (177 kB) - 25.02.2009 07:17:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK474_zjistovaci.pdf (197 kB) - 25.03.2009 15:22:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: