Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK736
Název záměru: I/33 Plotiště – odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 041
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéPlotiště nad Labem
Královéhradecký krajHradec KrálovéHradec KrálovéSvobodné Dvory
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.12.2015 07:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Pouchovská 41, 503 41 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: HKK736_oznameni.zip (8841 kB) - 29.08.2014 12:23:54
Informace o oznámení: HKK736_infOznam.pdf (265 kB) - 29.08.2014 12:23:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK736_zjistovaci.pdf (327 kB) - 24.09.2014 12:15:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK736_dokumentace.pdf (25766 kB) - 04.08.2015 13:42:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK736_infDokumentace.pdf (252 kB) - 04.08.2015 13:39:40
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK736_posudek.pdf (1355 kB) - 22.10.2015 12:31:36
Informace o posudku: HKK736_infPosudek.pdf (259 kB) - 22.10.2015 12:31:36
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK736_zaveryStan.pdf (353 kB) - 17.12.2015 13:07:59
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: